Vol 28 Nr 4 (2021): Temanummer: I pandemins spår. Socialvetenskapliga perspektiv på covid-19.