Kontakt

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningen för Socialt arbete
Campus Norrköping
602 21 Norrköping

Primär kontakt

Karin Osvaldsson Cromdal
Avdelningen för Socialt arbete, Linköpings Universitet
Telefon 0700896745

Support

LiU E-press