Kontakt

Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningen för Socialt arbete
Campus Norrköping
Linköpings universitet
58183 Linköping

Primär kontakt

Karin Osvaldsson Cromdal
Avdelningen för Socialt arbete, Linköpings Universitet
Telefon 0700896745

Support

LiU E-press