Kontakt

Linköpings universitet
Institutionen för kultur och samhälle
Avdelningen för Socialt arbete
602 21 Norrköping

Primär kontakt

Karin Osvaldsson Cromdal
Avdelningen för Socialt arbete, Linköpings Universitet
Telefon 0700896745

Support

LiU E-press