Redaktion

Redaktionen är sammansatt av forskare som representerar skilda vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Avsikten är att redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift skall cirkulera mellan universitets och högskoleorter med utbildning och forskning inom ämnesområdet socialt arbete.

Korresponderande redaktör
Bitr. Professor Karin Osvaldsson Cromdal
tel: 011-36 36 74
e-post: karin.osvaldsson@liu.se

Redaktionssekreterare
Kamila Biszczanik
tel: 011-36 36 63
e-post: kamila.biszczanik@liu.se

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Magnus Dahlstedt
tel: 011-36 32 37
e-post: magnus.dahlstedt@liu.se

 

Redaktionsledamöter
Docent Susanne Kelfve, Docent Martin Klinthäll, Professor Anna Lundberg, Professor Dimitris Michailakis, Professor Anders Neergaard, Professor Johanna Sköld och Professor Karsten Åström