Redaktion

Redaktionen består av  ledamöter från olika discipliner och vetenskapliga fält. Redaktionen flyttar mellan svenska lärosäten vart 5:e år.

Korresponderande redaktör
Professor Karin Osvaldsson Cromdal
tel: +46 11 36 36 74
e-mail: karin.osvaldsson@liu.se

Redaktionssekreterare
Elise Johansson Jansson
tel: +46 11 36 34 63
e-mail: elise.johansson.jansson@liu.se   

Ansvarig utgivare
Professor Magnus Dahlstedt
tel: 011-36 32 37
e-mail: magnus.dahlstedt@liu.se

 

Redaktionsledamöter
Gästprofessor Susanna Alakoski

Docent Susanne Kelfve

Docent Martin Klinthäll

Professor Anna Lundberg

Professor Dimitris Michailakis

Biträdande Professor Catrin Lundström

Professor Johanna Sköld

Biträdande Professor Annika Taghizadeh Larsson

Professor Karsten Åström

Redaktionsråd

Jan Blomqvist, Stockholm

Thomas Boje, Roskilde

Felipe Estrada, Stockholm

Sven Hort, Växjö

Margareta Hydén, Linköping

Stig Larsson, Lund

Lisbet Lundahl, Umeå

Cecilia Modig, Stockholm

Diana Mulinari, Lund

Ingrid Sahlin, Lund

Tapio Salonen, Malmö

Johans Tveit Sandvin, Bodö

Eva-Maria Svensson, Göteborg

Hans Swärd, Lund

Marta Szebehely, Stockholm

Sandra Torres, Uppsala