Redaktionen är sammansatt av forskare som representerar skilda vetenskapliga discipliner och forskningsområden. Avsikten är att redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift skall cirkulera mellan universitets och högskoleorter med utbildning och forskning inom ämnesområdet socialt arbete.

Redaktör och ansvarig utgivare
Professor Magnus Dahlstedt
tel: 011-36 32 37
e-post: magnus.dahlstedt@liu.se

Korresponderande redaktör
Bitr. Professor Karin Osvaldsson Cromdal
tel: 011-36 36 74
e-post: karin.osvaldsson@liu.se

Redaktionssekreterare
Kamila Biszczanik
tel: 011-36 36 63
e-post: kamila.biszczanik@liu.se

Redaktionsledamöter
Doktor Susanne Kelfve
Docent Martin Klinthäll
Professor Anna Lundberg
Professor Dimitris Michailakis
Professor Anders Neergaard
Professor Johanna Sköld