Socialvetenskaplig tidskrift är en svenskspråkig tidskrift som riktar sig till dig som är intresserad av sociala frågor, med särskilt fokus på socialt arbete. 

Tidskriften utges av Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) med stöd av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). Redaktionen för Socialvetenskaplig tidskrift cirkulerar mellan de större universitetsorterna.

Vid årsskiftet 2019/2020 tog Linköpings universitet och Avdelningen för socialt arbete vid Institutionen för kultur och samhälle över redaktörskapet för Socialvetenskaplig tidskrift. 

Läs mer här