Om tidskriften

Socialvetenskaplig tidskrift är en svensk tidskrift som  publicerar socialvetenskaplig forskning med ett speciellt fokus på Socialt arbete. SVT är open access och rättigheterna till publikationerna tillhör författarna själva (CC 4.0) Tidskriften publiceras av Linköping University Electronic Press i samarbete med Förbundet för forskning i socialt arbete (FORSA) och får forskningsstöd från FORTE. Redaktionen finns till och med 2024 vid Avdelningen för socialt arbete, Linköpings universitet. 

Prenumeration

För medlemmar i  FORSA, ingår tidskriften i prenumerationen . För medlemskap i FORSA

För enbart prenumeration

För upplysningar om hur dina personuppgifter hanteras, se Nätverkstan Kulturtidskrifter.