Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin

Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet

Författare

  • Carin Björngren Cuadra Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet
  • Sergio Cuadra Tidigare verksam vid Malmö universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.4.4367

Abstract

Studiens syfte är att undersöka den inverkan covid-19 pandemin har på det sociala arbetet inom den kommunala socialtjänsten sett ur ledningsperspektiv givet att avstånd ska upprätthållas i rummet samtidigt som socialt arbete ofta förutsätter social interaktion i ömsesidig närvaro. Studies material består av intervjuer med personer i ledande ställning eller med strategiska viktig sakkompetens. Utifrån ett teoretiskt riskhanteringsperspektiv kombinerat med George Simmels förståelse av det rumsliga som ett reciprokt förhållande mellan fysiska och sociala rum var reglering av rummet centralt för ledningen för att ta kontroll över det. Kontroll över rummet framstod som en grundläggande förutsättning för att försöka upprätthålla verksamheten och dess heterotopiska (platsbundna och ideala) värden såsom brukarnas sociala skydd. Regleringarna gällde ledningens ”beslutsrum” likaväl som personals när- och frånvaro och möten med brukare i det ”brukarnära” rummet. De innebar de förändrad social interaktion och anpassade arbetssätt och återskapande av ibland något annorlunda och/eller nya sociala rum.

Downloads

Publicerad

2022-06-03

Referera så här

Björngren Cuadra, C. och Cuadra, S. (2022) ”Kommunalt socialt arbete under covid-19-pandemin: Osäkerhet, reglering och kontroll av rummet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(4), s. 417–438. doi: 10.3384/SVT.2021.28.4.4367.