Socialt arbete i Malmö: Perspektiv och utmaningar

Författare

  • Carin Björngren Cuadra
  • Philip Lalander
  • Erica Righard

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2013.20.1.2442

Abstract

Vid Institutionen för socialt arbete på Malmö högskola samlas stora delar av forskningen under en gemensam programförklaring om social utsatthet. Vi beskriver här några teoretiska och normativa utgångspunkter, centrala forskningsområden och den relation vi försöker bygga upp med forskningsfältet. Vi ger även konkreta exempel på vår forskning.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Björngren Cuadra, C., Lalander, P. och Righard, E. (2016) ”Socialt arbete i Malmö: Perspektiv och utmaningar”, Socialvetenskaplig tidskrift, 20(1). doi: 10.3384/SVT.2013.20.1.2442.

Nummer

Sektion

Artiklar