Call for paper 2024

Välkomna att skicka in bidrag till nästa temanummer

Författare

  • Anna Lundberg
  • Annika Taghizadeh Larsson
  • Susanna Alakoski

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.5115

Abstract

Socioekonomisk utsatthet, jämlikhet och skälig levnadsstandard

Socialvetenskaplig tidskrift ger 2024 ut ett dubbelnummer som samlar aktuell och relevant forskning på tema socioekonomisk utsatthet, jämlikhet och skälig levnadsnivå. Utgångspunkten är den enkla tesen att barnfamiljer i Sverige lever i olika ekonomiska verkligheter, och att tid alltmer ägnas åt att hantera symtom på orättvisa ekonomiska förhållanden, och mindre åt den samhällsbyggande funktionen, och de orsaker och mekanismer som skapar orättvisor.

Gästredaktionen bjuder in till en bred, tvärvetenskaplig diskussion om hur olika perspektiv på fattigdom och ekonomisk jämlikhet, historiskt och i vår samtid, kan bidra till att utveckla socialt arbete som professionspraktik och forskningsfält. Önskan är att sätta olika infallsvinklar i dialog med varandra för att förstå vår tids fattigdomsproblem, samt bidra till att mobilisera mot, och identifiera möjliga lösningar. 

Vi välkomnar bland annat forskare som studerat situationen för olika åldersgrupper men också forskare som studerat idéerna bakom den generella välfärdens framväxt, rättslig reglering för redan utsatta grupper, samt texter som spänner över teori, forskningsmetod, etik och praktik, med inriktning mot offentligt såväl som frivilligt socialt arbete. Utöver detta efterlyses bokrecensioner och friare texter. 

Sprid gärna inbjudan vidare. Vi ser fram emot att fylla numret med samhällsrelevanta, spännande texter som bidrar till en intressant och kritisk diskussion. 

Downloads

Publicerad

2024-01-02

Referera så här

Lundberg, A., Taghizadeh Larsson, A. och Alakoski, S. (2024) ”Call for paper 2024: Välkomna att skicka in bidrag till nästa temanummer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 791–793. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.5115.

Mest lästa artiklar av samma författare