Ny bok: Whittaker K.J., Holmes, L., Del Valle J.F., & James, S. (red.) (2023)

Revitalizing residential care for children and youth. Cross-national trends and challenges. Oxford University Press: Oxford.

Författare

  • Peter Andersson Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet
  • David Pålsson Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4968

Abstract

Institutionsvård för barn och ungdomar (kollektiv vård och behandling dygnet runt) är en ofta ifrågasatt insats. Att föra samman barn med stora behov är förenat med risker och det finns ont om forskningsstudier som tydligt kan visa institutionsvårdens nytta för barns utveckling. Vårdformen präglas återkommande av skandaler och i Sverige rapporterades nyligen om våld och övergrepp vid Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem. EU (Europeiska unionen) förordar “avinstitutionalisering” som överordnat mål och många länder, inklusive Sverige, prioriterar vård i familjehem framför institutioner. Samtidigt har institutionsvård en befäst position inom samhällsvård världen över. I Sverige är omkring vart fjärde barn i samhällsvård placerad vid ett HVB- eller SiS-hem. Svensk institutionsvård (SiS-hemmen undantagna) utförs på en löst sammanhållen marknad där vårdutbudet till stor del bestäms av privata aktörer.

I antologin Revitalizing residential care for children and youth. Cross-national trends and challenges (Oxford University Press, 2023) diskuteras institutionsvård i sexton västländer (inklusive Argentina). Boken gör nedslag i så skilda länder som USA, Spanien, Israel, Finland och Tyskland (dessvärre ingår inte Sverige i antologin). Syftet med boken är att ge en bild av hur institutionsvård används i olika länder, men även att identifiera framgångsrika praktiker.

Downloads

Publicerad

2023-10-02

Referera så här

Andersson, P. och Pålsson, D. (2023) ” Oxford University Press: Oxford”., Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 672–674. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4968.