Nya böcker

  • Verner Denvall

Abstract

What works now? Evidence-informed policy and practice.
Boaz, Annette; Davies, Huw; Fraser, Alec & Nutley, Sandra (2019)
Bristol: Policy Press.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Boaz, Annette; Davies, Huw; Fraser, Alec & Nutley, Sandra (2019), What works now? Evidence-informed policy and practice. Bristol: Policy Press.

Avby, G. (2015) Evidence in practice. On knowledge use and learning in social work. Linköping: Linköpings universitet.

Bergmark, A., Bergmark, Å. & Lundström, T. (2011) Evidensbaserat socialt arbete. Teori, kritik, praktik. Stockholm: Natur & Kultur.

Bergmark, A. & Lundström, T. (2011) Guided or independent? Social workers, central bureaucracy and evidence-based practice. European Journal of Social Work, 14(3): 323–337.

Billsten, J. (2019) Dissemination and implementation of the Swedish national guidelines for treatment of substance use. A five year evaluation. Växjö: Linnaeus university Press.

Björk, A. (2016) Evidence-based practice behind the scenes. How evidence in social work is used and produced. Akademisk avhandling. Stockholm: Stockholms universitet.

Bohlin, I. & Sager, M. (red.) (2011) Evidensens många ansikten. Evidensbaserad praktik i praktiken. Lund: Arkiv.

Donaldson, S.I., Christie, C.A. & Mark, M.M. (2009) What counts as credible evidence in applied research and evaluation practice? Los Angeles: SAGE.

Donaldson, S.I., Christie, C.A., & Mark, M.M. (red.) (2014) Credible and actionable evidence. The foundation for rigorous and influential evaluations. Thousand Oaks: Sage Publications.

Jacobsson, K. & Meeuwisse, A. (2018) ”State governing of knowledge”. Constraining social work research and practice. European Journal of Social Work, 1–13. doi:10.1080/13691457.2018.1530642

Klingemann, H. & Bergmark, A. (2006) The legitimacy of addiction treatment in a world of smart people. Addiction, 101(9): 1230–1237.

Petersén, A. (2017) Evaluations that matter in social work. Örebro: Örebro Universitet.

Skillmark, M. (2018) Uppdrag standardisering. Införande och användning av manualbaserade utrednings- och bedömningsverktyg i socialtjänsten. Växjö: Linneaus university press.

Sundell, K. (red.) (2012) Att göra effektutvärderingar. Stockholm: Gothia.

Sundell, K., Soydan, H., Tengvald, K. & Anttila, S. (2010) From opinion-based to evidence-based social work. The Swedish case. Research on Social Work Practice, 20(6): 714–722.

Svanevie, K. (2011) Evidensbaserat socialt arbete. Från idé till praktik. Umeå: Umeå universitet.

Publicerad
2020-01-13
Referera så här
Denvall, V. (2020) ”Nya böcker”, Socialvetenskaplig tidskrift, 26(3-4), s. 383–387. doi: 10.3384/SVT.2019.26.3-4.3096.
Sektion
Bokrecensioner