Gemensam eller särskild organisation? -om organisationsval och dess konsekvenser för tolkning av handikappideologiska begrepp

Författare

  • Magnus Tideman

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1999.6.1.2899

Abstract

Av tradition ha rinsatser till äldre personer och till personer med funktionshinder samorganiserats i kommunema. Under 1990-talets första hälft har i en del kommuner handikappfrågor särskilts från äldreomsorgen och särskilda handikappavdelningar tillskapats. I artikeln analyseras och diskuteras, utifrån berörda intressenters bedömningar av organisationernas motiv och effekter, vilken betydelse val av gemensam eller särskild organisationsmodell har för tolkning och förverkligande av de handikappideologiska principema normalisering och integrering.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Tideman, M. (2016) ”Gemensam eller särskild organisation? -om organisationsval och dess konsekvenser för tolkning av handikappideologiska begrepp”, Socialvetenskaplig tidskrift, 6(1). doi: 10.3384/SVT.1999.6.1.2899.

Nummer

Sektion

Artiklar