Kön och socialt arbete – en introduktion

Författare

  • Ulla-Carin Hedin
  • Sven-Axel Månsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2000.7.1-2.2822

Abstract

Det råder oenighet om på vilket sätt den sociala könsordningen har förändrats under de gångna decennierna. Å ena sidan finns det inget tvivel om att kvinnorna har flyttat fram sina positioner på den offentliga arenan. Kvinnor deltar mer i politik, utbildning och förvärvsarbete än tidigare. Å andra sidan hävdar många, inte minst kvinnoforskare, att den jämställdhet vi fått är en jämställdhet på männens villkor. Mansdominansen har egentligen inte försvagats, bara förändrats till form och innehåll.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-05

Referera så här

Hedin, U.-C. och Månsson, S.-A. (2016) ”Kön och socialt arbete – en introduktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 7(1-2). doi: 10.3384/SVT.2000.7.1-2.2822.

Nummer

Sektion

Artiklar