Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer

Författare

  • Ulla-Carin Hedin
  • Sven-Axel Månsson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.3-4.2572

Abstract

I USA och andra anglosaxiska länder har en omfattande forskning kring fenomenet »whistleblowing« vuxit fram. Begreppet syftar på när anställda för fram kritik mot företeelser på sin arbetsplats t. ex. avslöjar interna missförhållanden som slarv i behandling av patienterklienter, felaktiga produkter, maktövergrepp eller korruption. I Sverige har sådana studier hittills varit sällsynta. I denna artikel redovisas resultaten från en nyligen genomförd studie av kritikerprocesser och konikter kring kritiker inom svenska human service organisationer som socialtjänsten, skolan och sjukvården.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Hedin, U.-C. och Månsson, S.-A. (2016) ”Repressalier mot kritiker i offentliga organisationer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(3-4). doi: 10.3384/SVT.2008.15.3-4.2572.

Nummer

Sektion

Artiklar