Det gäller att hushålla med kommunens resurser – biståndsbedömares syn på äldres sociala behov

Författare

  • Katarina Andersson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2004.11.3-4.2631

Abstract

Artikelns syfte är att med stöd i ett empiriskt material analysera biståndsbedömares resonemang kring de behovsbedömningar som görs. Av analysen framkommer tydliga gemensamma riktlinjer för hur de äldres behov skall tolkas. Ekonomiska argument väger tungt. Det handlar framförallt om att hushålla med de resurser som ?nns i kommunen, menar bedömarna.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Andersson, K. (2016) ”Det gäller att hushålla med kommunens resurser – biståndsbedömares syn på äldres sociala behov”, Socialvetenskaplig tidskrift, 11(3-4). doi: 10.3384/SVT.2004.11.3-4.2631.

Nummer

Sektion

Artiklar