Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn.

Författare

  • Petra Ahnlund
  • Stina Johansson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2600

Abstract

Utbildning och kompetens för omsorgspersonal är aktuella frågor som diskuteras på olika samhällsnivåer. Artikeln behandlar hur enhetschefer och personal på några äldre- och handikappomsorgsenheter förhåller sig till dagens formella utbildningskrav och vad man anser är relevant kompetens för att arbeta inom omsorgens verksamheter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-31

Referera så här

Ahnlund, P. och Johansson, S. (2016) ”Omvårdnadsutbildning som mål eller medel? Om legitimitetsproblem och kunskapssyn”., Socialvetenskaplig tidskrift, 13(3). doi: 10.3384/SVT.2006.13.3.2600.

Nummer

Sektion

Artiklar