Ett hem till mer än namnet – om hem som källa till oberoende och identitet bland äldre med hemtjänst

Författare

  • Lars Evertsson
  • Stina Johansson

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2008.15.2.2576

Abstract

En grundbult i svensk äldrepolitik är möjligheten att förbli i eget boende. Hemmet betraktas som en viktig resurs för oberoende och samhällsengagemang. Intervjuerna visar dock att hemmet har en djupare innebörd. Hemmet utgör en arena och källa till oberoende och identitet. I artikeln görs gällande, att denna till synes blygsamma perspektivförskjutning – från att se hemmet som resurs till oberoende till att se det som källa för oberoende – har betydande välfärdspolitiska implikationer för hemtjänstens framtida orientering.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Evertsson, L. och Johansson, S. (2016) ”Ett hem till mer än namnet – om hem som källa till oberoende och identitet bland äldre med hemtjänst”, Socialvetenskaplig tidskrift, 15(2). doi: 10.3384/SVT.2008.15.2.2576.

Nummer

Sektion

Artiklar