Normalisering, autenticitet och reflexivitet – om iscensättande av det vanliga livet i handikappomsorg

Författare

  • Jens Ineland
  • Stefan Sjöström

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.4.2585

Abstract

Normalisering är ett omdiskuterat begrepp inom handikappforskningen. Denna artikel försöker bidra till diskussionen om normalisering genom att fördjupa sig i imitationsproblemet, alltså de paradoxer som finns inbyggda i att med terapeutiska syften försöka härma normalt liv. Argumentationen förs utifrån exemplen teater för utvecklingsstörda samt omsorgshem för psykiskt långtidssjuka.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Ineland, J. och Sjöström, S. (2016) ”Normalisering, autenticitet och reflexivitet – om iscensättande av det vanliga livet i handikappomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(4). doi: 10.3384/SVT.2007.14.4.2585.

Nummer

Sektion

Artiklar