Normalitet och identitet i det senmoderna - om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete

Författare

  • Jens Ineland
  • Martin Molin
  • Lennart Sauer

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2013.20.1.2441

Abstract

Artikeln diskuterar och problematiserar de erfarenheter som unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder ger uttryck för i relation till en organisatorisk och samhällelig kontext. En utgångspunkt i artikeln är spänningsförhållandet mellan funktionshinderpolitikens institutionella logik och de idéer, identiteter och föreställningar om framtiden som kommer till uttryck hos unga vuxna personer med intellektuella funktionshinder. Vi relaterar till ett bredare samhällsperspektiv och argumenterar för att nya livsstilsanspråk är nära förknippade med föreställningen om det senmoderna samhället och dess ökade krav på flexibilitet och ständigt återskapande av identiteter.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Ineland, J., Molin, M. och Sauer, L. (2016) ”Normalitet och identitet i det senmoderna - om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete”, Socialvetenskaplig tidskrift, 20(1). doi: 10.3384/SVT.2013.20.1.2441.

Nummer

Sektion

Artiklar