Gå tillbaka till artikeldetaljer Normalitet och identitet i det senmoderna - om personer med intellektuella funktionshinder i relation till utbildning och arbete Ladda ner Ladda ned PDF