Nya avhandlingar: Hjälp att bevara eller förändra? Åldersrelaterade diskurser om omsorg, stöd och service

  • Håkan Jönson

Abstract

 Sara Erlandsson, Akademisk avhandling, Rapport i socialt arbete 145. Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, 2014.

Publicerad
2016-04-12
Sektion
Övrigt