Ny bok: A. Behtoui, F. Hertzberg och A. Neergard (red) (2020)

Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Studentlitteratur.

Författare

  • Anna-Karin Larsson Fil.dr i historia och lektor i socialt arbete vid Örebro universitet.

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4760

Abstract

I antologin Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser undersöks och diskuteras vikten av fritidsaktiviteter för ungdomar i dag ur flera synvinklar. Dessa aktiviteter är en angelägen politisk fråga som rör utanförskap, sociala skillnader och framtidsmöjligheter för ungdomar. En rapport från MUCF (2022) visade nyligen att den samhälleliga kostnaden för en ung person som hamnar i kriminalitet kan uppgå till mångmiljonbelopp och att tidiga insatser i ungas fritid bör betraktas som en investering för samhället och en möjlighet att förbättra livskvaliteten för ungdomar under uppväxten. En ofta förespråkad metod för att motverka utanförskap och kriminalitet anses vara målinriktade fritidsaktiviteter för barn och ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap. I belysning av den här samhällsfrågan är boken aktuell. Här berörs insatser, gruppers möjligheter och framtidsutsikter samt konsekvenser av utanförskap både för individer och samhället. Redaktörer är professorerna i sociologi, Alireza Behtoui och Anders Neergaard, samt docenten i pedagogik, Fredrik Hertzberg. De nio olika empiriska kapitlen är baserade på forskning från discipliner som pedagogik, sociologi, socialt arbete, etnicitet och migration samt socialantropologi.

Downloads

Publicerad

2023-05-24

Referera så här

Larsson, A.-K. (2023) ”Ny bok: A. Behtoui, F. Hertzberg och A. Neergard (red) (2020) : Ungdomars fritidsaktiviteter: deltagande, möjligheter och konsekvenser. Studentlitteratur. ”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 503–506. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4760.