Ny avhandling: Rebecka Strandell (2022)

Omsorgsarbete i hemtjänsten: förändringar, utmaningar och möjligheter. Diss. Stockholms universitet

Författare

  • Anna Dunér Professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet.

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.1.4759

Abstract

Rebecka Strandells doktorsavhandling i socialt arbete, Omsorgsarbete i hemtjänsten: förändringar, utmaningar och möjligheter, är en sammanläggningsavhandling som inkluderar fyra delarbeten och en sammanbindande kappa. Som tidigare enhetschef i hemtjänsten vet jag att baspersonalens arbete redan på 1990-talet alltmer präglades av korta punktinsatser hos hjälptagarna och ökande tidspress. Sedan dess har stora omstruktureringar skett inom äldreomsorgen: förskjutning från äldreboende till hemtjänst, striktare biståndsbedömning samt ökat inslag av privata aktörer i och med introduktionen av kundval. Hemtjänsten har därmed kommit att i allt högre grad koncentreras till äldre personer med omfattande och komplexa hjälpbehov. Dessutom har resurserna till äldreomsorgen minskat i förhållande till andelen äldre i befolkningen. Det var därför med spänning, men också med viss oro, som jag började läsa avhandlingen.

Downloads

Publicerad

2023-05-24

Referera så här

Dunér, A. (2023) ”Ny avhandling: Rebecka Strandell (2022): Omsorgsarbete i hemtjänsten: förändringar, utmaningar och möjligheter. Diss. Stockholms universitet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(1), s. 499–502. doi: 10.3384/SVT.2023.30.1.4759.