En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg

Författare

  • Anna Dunér
  • Elisabeth Olin

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2011.18.4.2461

Abstract

Funktionshinderverksamhet och äldreomsorg står i ett ambivalent förhållande till varandra. Verksamheterna har betraktats som ett gemensamt fält och har periodvis varit samorganiserade. I artikeln diskuteras verksamheternas yrkesområde och deras gränser, men också frågor om baspersonalens kompetens och professionella status. Konstruktion och dekonstruktion sker såväl mellan verksamheterna som i förhållande till andra näraliggande yrkesfält. Inom både funktionshinderverksamhet och äldreomsorg finns tecken på en spirande professionaliseringsprocess, om än med olika intensitet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Dunér, A. och Olin, E. (2016) ”En begynnande professionalisering? Om gränsarbete och kompetenskrav inom funktionshinderverksamhet och äldreomsorg”, Socialvetenskaplig tidskrift, 18(4). doi: 10.3384/SVT.2011.18.4.2461.

Nummer

Sektion

Artiklar