Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten

– erfarenheter från en riktad undervisningsinsats

Författare

  • Ylva Spånberger Weitz Institutionen för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola och Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet.
  • Maja Hagström Verksam vid Storsthlm.

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4415

Abstract

Artikeln belyser införandet av undervisning om socialtjänsten i skolan, med fokus på barn och ungas perspektiv. Syftet är att beskriva hur elevernas kunskap om och attityder till socialtjänsten har förändrats efter genomförd undervisning samt hur eleverna ser på undervisningen och på sin förvärvade kunskap. Resultaten visar att eleverna över lag var positiva till den undervisning de hade fått. De framhöll särskilt värdet av att känna till socialtjänsten, att få kunskap om vad socialtjänsten gör samt att få veta att barn och unga själva kan ta kontakt med socialtjänsten vid behov av stöd och hjälp. Resultaten tyder också på att elevernas kunskap om socialtjänsten stärktes och att attityderna blev mer positiva efter genomförd undervisning. Efter genomförd undervisning beskrev eleverna själva att deras bild av socialtjänsten hade förändrats och socialtjänsten beskrevs som ett av flera möjliga alternativ att vända sig till vid eget behov av stöd och hjälp.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Allnock, D. & Miller, P. (2013) No one noticed, no one heard. A study of disclosures of childhood abuse. London: NSPCC.

Backlund, Å., Högdin, S. & Spånberger Weitz, Y. (2017) Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet. Malmö: Gleerups.

Bijleveld, G., Dedding, C. & Bunders-Aelen, J. (2015) Children’s and young people’s participation within child welfare and child protection services. A state-of-the-art review. Child & Family Social Work, 20(2): 129–138. doi: 10.1111/cfs.12082 DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12082

Bohner, G. & Wanke, M. (2002) Attitudes and attitude change. Hove: Psychology Press.

Briggs, F. (2006) Safety issues in the lives of children with learning disabilities. Social Policy Journal of New Zealand, 29: 43–59.

Broadhurst, K. (2003) Engaging parents and carers with family support services. What can be learned from research on help-seeking? Child & Family Social Work, 8(4): 341–350. doi: 10.1046/j.1365-2206.2003.00289.x DOI: https://doi.org/10.1046/j.1365-2206.2003.00289.x

Cossar, J., Belderson, P. & Brandon, M. (2019) Recognition, telling and getting help with abuse and neglect. Young people’s perspectives. Children and Youth Services Review, 106(11): 104469. doi: 10.1016/j.childyouth.2019.104469 DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2019.104469

Fine, A.D., Padilla, K.E. & Tapp, J. (2019) Can youths’ perceptions of the police be improved? Results of a school-based field evaluation in three jurisdictions. Psychology, Public Policy, and Law, 25(4): 303–314. doi: 10.1037/law0000207 DOI: https://doi.org/10.1037/law0000207

Freiburger, T.L. (2019) Improving youths’ attitudes about the police. Results from an experimental design. Criminal Justice Review, 44(4): 413–430. DOI: https://doi.org/10.1177/0734016818811919

Gulliver, A., Griffiths, K.M. & Christensen, H. (2010) Perceived barriers and facilitators to mental health help-seeking in young people. A systematic review. BMC Psychiatry, 10:113. doi: 10.1186/1471-244X-10-113 DOI: https://doi.org/10.1186/1471-244X-10-113

Hagström, M. (2015) Delrapport. UNGAS RÖSTER. Interaktiv rådgivning och information för utsatta barn och unga – ett projekt för en ny sorts delaktighet och en modern socialtjänst. Sollentuna kommun. Opublicerad arbetsrapport.

Jernbro, C. & Janson, S. (2017) Våld mot barn 2016. En nationell kartläggning. Stockholm: Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Jones, C., Stalker, K., Franklin, A., Fry, D., Cameron, A. & Taylor, J. (2017) Enablers of help-seeking for deaf and disabled children following abuse and barriers to protection. A qualitative study. Child & Family Social Work, 22(2): 762–771. doi: 10.1111/cfs.12293 DOI: https://doi.org/10.1111/cfs.12293

McElearney, A., Scott, J., Stephenson, P., Tracey, A. & Corry, D. (2011) Keeping safe. The views of principals, teachers and other school staff in relation to teaching ”keeping safe” messages in primary schools in Northern Ireland. London: NSPCC.

Nowell S.L., Norris J.M., White D.E. & Moules N.J. (2017) Thematic analysis. Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods, 16: 1–13. doi: 10.1177/1609406917733847 DOI: https://doi.org/10.1177/1609406917733847

Sheffield, J.K., Fiorenza, E. & Sofronoff, K. (2004) Adolescents' willingness to seek psychological help. Promoting and preventing factors. Journal of Youth and Adolescence, 33: 495–507. doi: 10.1023/B:JOYO.0000048064.31128.c6 DOI: https://doi.org/10.1023/B:JOYO.0000048064.31128.c6

Sindall, K., McCarthy D.J. & Brunton-Smith, I. (2017) Young people and the formation of attitudes to the police. European Journal of Criminology, 14(3): 344–364. doi: 10.1177/1477370816661739 DOI: https://doi.org/10.1177/1477370816661739

Skoog, V. (2013) Barn som flyttas i offentlig regi. En studie av förekomst och upplevelser av instabil samhällsvård för barn. Umeå: Umeå universitet.

SOU 2020:47 Hållbar socialtjänst. En ny socialtjänstlag. Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst. [https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202047/. Hämtat: 2021-04-09].

Stanley, N., Ellis, J., Farrelly, N., Hollinghurst, S. & Downe, S. (2015) Preventing domestic abuse for children and young people. A review of school-based interventions. Children and Youth Services Review, 59: 120–131. doi: 10.1016/j.childyouth.2015.10.018 DOI: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.10.018

Spånberger Weitz, Y. (2018) Undervisning om socialtjänsten i skolan. Lärarhandledning som stöd för en mer tillgänglig socialtjänst för barn och unga. Utvärdering av pilotprojekt. Sollentuna: FoU Nordväst. [https://www.fou-nordvast.se/2018/08/07/undervisning-om-socialtjansten-i-skolan/. Hämtat: 2022-05-26].

Unicef (2018) Barnkonventionen. FN:s konvention om barnets rättigheter. [https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen. Hämtat: 2021-04-09].

Vincent, S. & Daniel, B. (2004) An analysis of children and young people’s calls to ChildLine about abuse and neglect. A study for the Scottish Child Protection Review. Child Abuse Review, 13(2): 158–171. doi: 10.1002/car.840 DOI: https://doi.org/10.1002/car.840

Vårdgivarguiden, Region Stockholm (2021a) Care Need Index, CNI. [https://vardgivarguiden.se/administration/verksamhetsadministration/rapportera/vardinformatik/klassifikationer/cni/. Hämtat: 2022-01-10].

Vårdgivarguiden, Region Stockholm (2021b) CNI 2022 från och med 2022-03-01. [https://vardgivarguiden.se/globalassets/avtal/vardavtal/vardval-stockholm/huslakarverksamhet-med-basal-hemsjukvard/cni-2022--fran-och-med-2021-03-01.xlsx. Hämtat: 2022-01-10].

Yablon, B.Y. (2020) Students’ willingness to seek help from school staff when coping with parental maltreatment. Child Abuse & Neglect, 103: 1–9. doi: 10.1016/j.chiabu.2020.104443 DOI: https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104443

Överlien, C. (2017) Att möta våldsutsatta barn i skolan. Samtal, anpassning och bekräftelse. I: Å. Backlund, S. Högdin & Y. Spånberger Weitz (red.), Skolsocialt arbete. Skolan som plats för och del i det sociala arbetet. Malmö: Gleerups.

Downloads

Publicerad

2022-07-11

Referera så här

Spånberger Weitz, Y. . och Hagström, M. (2022) ”Barn och ungas uppfattningar om socialtjänsten : – erfarenheter från en riktad undervisningsinsats”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 71–90. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4415.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare