Det här är en gammal version publicerad 2022-03-08. Läs senaste versionen.

Mellan kontroll och ansvarsgörande

En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende

Författare

  • Johannes Lunneblad

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.2.4255

Abstract

Ungdomar som växer upp i områden med hög arbetslöshet och låga skolresultat har i allt större utsträckning kommit att framställas, inte endast som att de befinner sig i en situation som är en risk för dem själva, utan även som att de utgör en potentiell risk för samhället. Det övergripande syftet i artikeln är att undersöka hur professionella som arbetar inom skola, socialtjänst och polis talar om risker för unga som växer upp i områden som av polisen definieras som utsatta områden. Denna fråga rymmer både intresset för hur ungdomar blir subjekt i de professionellas tal, men också ett intresse för hur problem och risker definieras genom de insatser som riktas mot ungdomar. Det empiriska materialet för studien utgörs av fjorton kvalitativa intervjuer med professionella som arbetar inom polis, socialtjänst och skola. Utgångspunkten för studien är en högstadieskola som är lokaliserad i en stadsdel som av polisen klassificerats som särskilt utsatt. Resultatet visar att ett genomgående dilemma i de professionellas berättelser är spänningen mellan kontroll och ansvarsgörande. De ungas riskbeteende framstår som en komplex och mångbottnad problematik. Analysen visar att ungdomarna genom de insatser som genomförs riskerar att själva ansvarsgöras för sina svårigheter och att när frågan om skuld och straff ställs så blir också polisära åtgärder ett alternativ till sociala insatser och samverkan med vårdnadshavare.

Downloads

Publicerad

2022-03-08

Versioner

Referera så här

Lunneblad, J. (2022) ”Mellan kontroll och ansvarsgörande: En studie av personal inom polis, socialtjänst och skolas förståelse av ungas riskbeteende”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(2). doi: 10.3384/SVT.2021.28.2.4255.

Nummer

Sektion

Artiklar