Kompetenta flickor med förmågor

Biopolitisk styrning i barnböcker om funktionsvariationer

Författare

  • Fanny Edenroth Cato Barn-och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.1.3412

Abstract

Den här studien analyserar tolv barnböcker som är tänkta att upplysa både barn och vuxna om barns erfarenheter av att ha en neuropsykiatrisk diagnos eller att vara högkänslig. Utifrån en poststrukturalistisk ansats och problematisering av några barndomssociologiska begrepp, undersöks här subjektsformering av känsliga flickor och funktionsvarierade barndomar. I böckerna är funktionsvariationer främst gestaltade som förmågor. Samtidigt handlar berättelserna om hur man ska hantera de utmaningar som barnens socialt problematiska beteenden och lidanden medför. Barn förstås både som kompetenta och sårbara aktörer – subjekt i varande och blivande. Analysen visar att ett idealt medborgerligt barnsubjekt produceras i böckerna. Denna typ av kompetenta och medgörliga barnfigur deltar i de beslut som fattas kring hennes kropp och liv. Hon uppvisar ett självreflexivt förhållningssätt och en positiv inställning till de insatser som ofta åtföljer en diagnos, som att bekänna den och engagera sig i terapi. Genom identifikationsprocessen blir flickorna subjekt som hanterar sina beteenden och känslor på diagnosens premisser och därigenom omdefinierar sig själva.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2020-12-21

Referera så här

Edenroth Cato, F. (2020) ”Kompetenta flickor med förmågor: Biopolitisk styrning i barnböcker om funktionsvariationer”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(1), s. 51–69. doi: 10.3384/SVT.2020.27.1.3412.

Nummer

Sektion

Artiklar