Social forskning i konflikt - om samhällsvetenskapliga perspektiv och forskningens frihetsgrader

Författare

  • Claes Levin

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1994.1.1.3063

Abstract

Vilka implikationer har det samhällsvetenskapliga perspektivet för forskningsresultaten? Med exempel från tre svenska forskningsrapporter diskuteras relationen mellan forskarens val av teori och metod och ramarna för möjliga utfall och tolkningar. I vilken utsträcknfng är forskningsresultaten ett resultat av den objektiva vetenskapen eller av sociala och utomvetenskapliga faktorer? 

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2015-12-03

Referera så här

Levin, C. (2015) ”Social forskning i konflikt - om samhällsvetenskapliga perspektiv och forskningens frihetsgrader”, Socialvetenskaplig tidskrift, 1(1). doi: 10.3384/SVT.1994.1.1.3063.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare