Mortalitet bland fosterbarn som placerats före tonåren

Författare

  • Bo Vinnerljung

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.1.3027

Abstract

Mortalitet - "den slutgiltiga variabeln" - är oundvikbar i studier av utsatta eller underprivilegierade populationer. Undersökningen i artikeln ingår i ett pågående forskningsprojekt om fosterbarns liv som vuxna (se Vlnnerljung, 1992). En av de första frågorna om vuxna fosterbarn blir följaktligen: är mortaliteten för denna grupp annorlunda än för normalbefolkningen? För att få svar har dödlighet för närmare 14 000 f d. fosterbarn, födda 1960-1973. undersökts för perioden 1969-1991.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-01-21

Referera så här

Vinnerljung, B. (2016) ”Mortalitet bland fosterbarn som placerats före tonåren”, Socialvetenskaplig tidskrift, 2(1). doi: 10.3384/SVT.1995.2.1.3027.

Nummer

Sektion

Artiklar