Att utreda föräldraskap Om modem institutionsvård för bam

Författare

  • Marie Sallnäs

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1995.2.4.3003

Abstract

Institutionsvården för barn och ungdomar har genomgått stora förändringar vad gäller såväl omfattning som innehåll. I artikeln analyseras behandlingspraktiken vid en institution som tar emot familjer där barnens situation uppmärksammats av socialtjänsten och där institutionsvistelsen används till att utreda föräldrarnas förmåga till omsorg om sina barn. Den centrala frågan är vad det innebär att göra dessa utredningar under institutionslivets villkor.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-01-21

Referera så här

Sallnäs, M. (2016) ”Att utreda föräldraskap Om modem institutionsvård för bam”, Socialvetenskaplig tidskrift, 2(4). doi: 10.3384/SVT.1995.2.4.3003.

Nummer

Sektion

Artiklar