Försörjningsfrågor - en introduktion

Författare

  • Tapio Salonen

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1996.3.1-2.2984

Abstract

På vilket sätt som växande samhällsklyftor skall förstås och hanteras har det senaste årtiondet blivit föremål för vetenskapliga kontroverser och uppmärksammade politiska agendor i västvärldens välfärdsstater. Skilda inriktningar kan spåras mellan å ena sidan de anglosaxiska ländema och å andra sidan EU-ländema i övrigt. l de förra, i synnerhet i USA, har uppmärksamheten framför allt gällt traditionella föreställningar om växande fattigdom och framväxten av en urban underklass medan EU:s fokus i stället inriktats på fenomenet »social exclusion«.

Downloads

Publicerad

2016-01-23

Referera så här

Salonen, T. (2016) ”Försörjningsfrågor - en introduktion”, Socialvetenskaplig tidskrift, 3(1-2). doi: 10.3384/SVT.1996.3.1-2.2984.

Nummer

Sektion

Artiklar