Vårdansvar och bundenhet Om anställda anhörigvårdare i Sverige

Författare

  • Bengt Fruåker
  • Ann-Britt Mossberg

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.1.2960

Abstract

I Sverige finns ett system där anhöriga med omfattande vård- och omsorgsansvar kan bli anställda i kommunens hemtjänst. Det rär sig om en lösning som kombinerar närståendes engagemang med en betalning av arbetet. Anhörigvårdens kanske viktigaste kännetecken ligger i hög personkontinuitet genom att i princip samma person hela tiden är huvudansvarig för vårdinsatsen. Kontinuitetens baksida är den bundenhet som följer av den täta kontakten mellan vårdgivare och vårdmottagare. Bundenheten och dess bestämningsfaktorer står i centrum i denna artikel.

Downloads

Publicerad

2016-01-31

Referera så här

Fruåker, B. och Mossberg, A.-B. (2016) ”Vårdansvar och bundenhet Om anställda anhörigvårdare i Sverige”, Socialvetenskaplig tidskrift, 4(1). doi: 10.3384/SVT.1997.4.1.2960.

Nummer

Sektion

Artiklar