Förändringars beständighet och social värdighet - en uppföljningsstudie av KrAmi-verksamheten i Örebro

Författare

  • Siv Nyström
  • Haluk Soydan

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1997.4.1.2958

Abstract

I en utvärdering av KrAmi-verksamheten i Örebro, som ett socialt program för kriminella och missbrukare, intervjuades 1993 29 personer. Dessa har följts upp i den studie som är underlag för denna artikel. Syftet är att belysa frågan om förändring med avseende på deltagarnas levnadsförhållanden som 1993 års studie visade har förblivit stabila. Det resultat som studien visar är att förändringar vad gäller arbete, bostad, familj, missbruk, självförtroende har blivit bestående för en majoritet av de intervjuade. Klienterna själva tolkar KrAmis bidrag till förändringen i starka positiva termer. Slutsatsen är att KrAmi tycks ha återgivit deltagarna deras sociala värdighet.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-01-31

Referera så här

Nyström, S. och Soydan, H. (2016) ”Förändringars beständighet och social värdighet - en uppföljningsstudie av KrAmi-verksamheten i Örebro”, Socialvetenskaplig tidskrift, 4(1). doi: 10.3384/SVT.1997.4.1.2958.

Nummer

Sektion

Artiklar