Offentlig eller privat finansiering? Inställning till hur hjälpen till hemmaboende äldre ska finansieras

Författare

  • Gunhild Hammarström

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1998.5.4.2919

Abstract

Hur önskar vi att hjälp och omsorg till äldre i eget boende ska finansieras? ska den vård som utförs av "frivilliga" ersättas ekonomiskt? En undersökning har genomförts av den svenska befolkningens inställning till dessa frågor. Utifrån begreppsparet offentlig-privat finansiering analyseras i artikeln inställningen till hur finansieringen ska ske i relation till klass, kön, ålder och partisympati samt i förhållande till villigheten att själv betala högre skatt för att finansiera äldreomsorgen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Hammarström, G. (2016) ”Offentlig eller privat finansiering? Inställning till hur hjälpen till hemmaboende äldre ska finansieras”, Socialvetenskaplig tidskrift, 5(4). doi: 10.3384/SVT.1998.5.4.2919.

Nummer

Sektion

Artiklar