Livssituation och förhållningssätt bland äldre i behov av hjälp och stöd

Författare

  • Gunhild Hammarström
  • Sandra Torres

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2005.12.4.2614

Abstract

Denna studie behandlar hur äldre personer i behov av hjälp och stöd i sitt vardagliga liv framställer sin livssituation. Fyra olika förhållningssätt har identi?erats utifrån vad de intervjuade berättar om sina funktionsnedsättningar, rumsliga och sociala begränsningar, sociala relationer och socialt stöd samt välbe?nnande.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-28

Referera så här

Hammarström, G. och Torres, S. (2016) ”Livssituation och förhållningssätt bland äldre i behov av hjälp och stöd”, Socialvetenskaplig tidskrift, 12(4). doi: 10.3384/SVT.2005.12.4.2614.

Nummer

Sektion

Artiklar