Invandrare i det svenska trygghetssystemet

Författare

  • Jan Ekberg
  • Mats Hammarstedt

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.1999.6.3.2894

Abstract

Hittillsvarande studier av invandrare i det svenska trygghetssystemet har varit partiella, dvs. endast avsett någon del av systemet i taget. I denna artikel studeras invandrares deltagande i flera delar av systemet samtidigt. Vi koncentrerar oss därvid på frågan om hur invandrarna är fördelade över trygghetssystemet. Det finns stora skillnader dels mellan olika invandrargrupper, dels mellan invandrare och infödda i fördelningen över detta systems olika delar. För vissa invandrargrupper är fördelningen extremt avvikande jämfört med infödda. Skillnaderna kan antas bero på en kombination av tidigare och nuvarande sysselsättningsläge, hälsotillstånd, vistelsetid i Sverige och varifrån man kommer.

Downloads

Publicerad

2016-02-04

Referera så här

Ekberg, J. och Hammarstedt, M. (2016) ”Invandrare i det svenska trygghetssystemet”, Socialvetenskaplig tidskrift, 6(3). doi: 10.3384/SVT.1999.6.3.2894.

Nummer

Sektion

Artiklar