Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på den svenska arbets- och bostadsmarknaden

Författare

  • Ali M Ahmed
  • Jan Ekberg

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2009.16.2.2500

Abstract

Under senare år har fältexperiment använts för att studera etnisk diskriminering på den svenska arbets- och bostadsmarknaden. I nedanstående framställning ges en presentation av fältexperiment som metod och en översikt över den forskning som genomförts med hjälp av fältexperiment i Sverige. Dessutom görs en framåtblickande
diskussion.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Ahmed, A. M. och Ekberg, J. (2016) ”Fältexperiment för att studera etnisk diskriminering på den svenska arbets- och bostadsmarknaden”, Socialvetenskaplig tidskrift, 16(2). doi: 10.3384/SVT.2009.16.2.2500.

Nummer

Sektion

Artiklar