Hur arbetsmarknadssystemet utestänger de funktionshindrade

Författare

  • Dimitris Michailakis

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2002.9.1.2803

Abstract

I artikeln hävdas att uppkomsten av begreppet handikapp kan relateras till uppkomsten av ett särskilt arbetsmarknadssystem. Arbetsmarknadens krav varierar och de är historiskt bestämda. Gruppen funktionshindrade har inte alltid bedömts som arbetsoförmögen. Distinktionen arbetsförmögen/arbetsoförmögen uppstod, när arbetsmarknaden särskiljdes ur det ekonomiska systemet och blev ett eget system, med egen kod och kommunikationsmedium. Som ett autopoietiskt system i ett från funktionssynpunkt differentierat samhälle, fungerar arbetsmarknadssystemet enligt principen om självreferens och självobservation. Utifrån sina selektionskriterier exkluderar det alla aspekter som inte kan relateras till individens förmåga eller oförmåga att arbeta.

Downloads

Publicerad

2016-03-07

Referera så här

Michailakis, D. (2016) ”Hur arbetsmarknadssystemet utestänger de funktionshindrade”, Socialvetenskaplig tidskrift, 9(1). doi: 10.3384/SVT.2002.9.1.2803.

Nummer

Sektion

Artiklar