Personlig assistans i politik och förvaltning. Ett forskningsprojekt om implementeringen av LASS-reformen

Författare

  • Hans Bengtsson
  • Kerstin Gynnerstedt

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2002.9.1.2802

Abstract

Denna artikel behandlar ett forskningsprojekt om implementeringen av LASS-reformen. Studien omfattar reformens sju första år 1994-2000, och är en komparativ beskrivning och analys i tre län av hur försäkringskassans handläggare utreder och socialförsäkringsnämnderna beslutar vid ansökningar om statlig assistansersättning.

I artikeln redovisas förutom forskningsprojektets uppläggning också? resultatet från ett nyligen genomfört särskilt utredningsuppdrag angående olika faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen för assistansersättningen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-07

Referera så här

Bengtsson, H. och Gynnerstedt, K. (2016) ”Personlig assistans i politik och förvaltning. Ett forskningsprojekt om implementeringen av LASS-reformen”, Socialvetenskaplig tidskrift, 9(1). doi: 10.3384/SVT.2002.9.1.2802.

Nummer

Sektion

Artiklar