Medborgarskapsteorier i välfärdsfrågor – dimensioner och begrepp

Författare

  • Kerstin Gynnerstedt

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2001.8.4.2769

Abstract

I denna artikel behandlas problemet med att analysera välfärdsfrågor med fokus speciellt på personer med funktionshinder. Utgångspunkten tas i medborgarskapsbegreppet – dess teori och innehåll. En modell med fem olika dimensioner av begreppet presenteras och ett resonemang förs om tillämpbarheten av dessa dimensioner. Som ett komplement till det sociala medborgarskapsbegreppet ger dimensionerna ett analysredskap med möjlighet att mer speci?cerat beskriva och analysera välfärdsläget på olika nivåer och i olika kontext nationellt såväl som internationellt.

Downloads

Publicerad

2016-03-07

Referera så här

Gynnerstedt, K. (2016) ”Medborgarskapsteorier i välfärdsfrågor – dimensioner och begrepp”, Socialvetenskaplig tidskrift, 8(4). doi: 10.3384/SVT.2001.8.4.2769.

Nummer

Sektion

Artiklar