Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården

Författare

  • Tommy Lundström
  • Marie Sallnäs

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2003.10.2-3.2658

Abstract

Denna artikel tar utgångspunkt i ett socialpolitiskt perspektiv och analyserar hur barnavårdsproblem över tid kopplats till klass, kön och etnicitet. Hur har dessa faktorer behandlats i officiella texter om barnavård under 1900talet och hur framstår de i offentlig statistik?

Downloads

Publicerad

2016-03-08

Referera så här

Lundström, T. och Sallnäs, M. (2016) ”Klass, kön och etnicitet i den sociala barnavården”, Socialvetenskaplig tidskrift, 10(2-3). doi: 10.3384/SVT.2003.10.2-3.2658.

Nummer

Sektion

Artiklar