Barnavårdsinsatser – en studie av kommunala skillnader

Författare

  • Stefan Wiklund

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2006.13.3.2599

Abstract

Omfattningen av barnavårdsinsatser skiljer sig påtagligt mellan olika kommuner. I den här artikeln eftersöks förklaringar till dessa skillnader hos kommunernas strukturella villkor, anmälningsfrekvenser samt bland faktorer inom den organisatoriska kontext vari insatserna förmedlas. Studien baseras till stora delar på data från det så kallade individ- och familjeomsorgsprojektet, där företrädare för barnavården har intervjuats i 100 svenska kommuner.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-03-31

Referera så här

Wiklund, S. (2016) ”Barnavårdsinsatser – en studie av kommunala skillnader”, Socialvetenskaplig tidskrift, 13(3). doi: 10.3384/SVT.2006.13.3.2599.

Nummer

Sektion

Artiklar