Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag

Författare

  • Hugo Stranz
  • Stefan Wiklund

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2012.19.2.2452

Abstract

I artikeln behandlas i vilken utsträckning inkomster bland ensamstående mödrar med socialbidrag når upp till en standardiserad normnivå, samt vilken betydelse klienternas bostadsort och individuella förutsättningar fyller för normuppfyllelse. Materialet består av ett slumpmässigt urval om 875 individer som uppbar socialbidrag någon gång under 2007 i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Stranz, H. och Wiklund, S. (2016) ”Oskälig levnadsnivå? En studie av inkomstnivåer bland ensamstående mödrar med socialbidrag”, Socialvetenskaplig tidskrift, 19(2). doi: 10.3384/SVT.2012.19.2.2452.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare