Konduktiv pedagogik – mellan evidens och existens?

Författare

  • Ulla Bohlin

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2007.14.4.2584

Abstract

Artikeln problematiserar evidenstänkandet i behandlingsmetoden konduktiv pedagogik. Dels uppmärksammas de metodologiska begränsningar som finns i många studier av metoden, dels diskuteras att ensidigt fokus på mätbart utfall förbiser väsentliga frågor av mer existentiell natur som ligger utanför evidenssfären men som bör beaktas när arbetssättet värderas.

Downloads

Publicerad

2016-04-11

Referera så här

Bohlin, U. (2016) ”Konduktiv pedagogik – mellan evidens och existens?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 14(4). doi: 10.3384/SVT.2007.14.4.2584.

Nummer

Sektion

Artiklar