Valfrihet istället för jämlikhet – förändrade målsättningar för äldreomsorgspolitiken?

Författare

  • Mirjam Katzin

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2014.21.3-4.2408

Abstract

Utvecklingen av valfrihetssystem i äldreomsorgen innebär ytterligare ett steg i förändringen mot en marknadsorienterad välfärd. Denna artikel diskuterar, genom teorier om det sociala medborgarskapet, huruvida socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf (1 kap. 1 §), vilken anger att socialtjänsten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor, kan komma i konflikt med valfrihetssystem i äldreomsorgen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Downloads

Publicerad

2016-04-12

Referera så här

Katzin, M. (2016) ”Valfrihet istället för jämlikhet – förändrade målsättningar för äldreomsorgspolitiken?”, Socialvetenskaplig tidskrift, 21(3-4). doi: 10.3384/SVT.2014.21.3-4.2408.

Nummer

Sektion

Artiklar