Valfrihet istället för jämlikhet – förändrade målsättningar för äldreomsorgspolitiken?

  • Mirjam Katzin

Abstract

Utvecklingen av valfrihetssystem i äldreomsorgen innebär ytterligare ett steg i förändringen mot en marknadsorienterad välfärd. Denna artikel diskuterar, genom teorier om det sociala medborgarskapet, huruvida socialtjänstlagens (2001:453) portalparagraf (1 kap. 1 §), vilken anger att socialtjänsten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor, kan komma i konflikt med valfrihetssystem i äldreomsorgen.
Publicerad
2016-04-12
Sektion
Artiklar