Ny avhandling: Om interna gränser för hemlösa EU-migranter och den norska välfärdsstaten.

Turid Misje (2023) Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway. Diss. VID Specialized University.

Författare

  • Liselott Sundbäck Åbo Akademi

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4948

Abstract

Turid Misjes doktorsavhandling Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway har en etnografisk forskningsansats och är en sammanläggningsavhandling bestående av tre publicerade artiklar och en sammanbindande kappa. Det centrala forskningsproblemet i Misjes avhandling är hur gränser dras internt i välfärdsstaten, vem som har rätt till social- och hälsovårdstjänster samt bidrag och vem som blir utanför. Vidare utforskar Misje hur denna interna gränsdragning skapar och omskapar migrationspolitiken som i sin tur formar den norska välfärdsstaten. I centrum för Misjes avhandling står såväl professionellas som brukares perspektiv och tack vare detta top-down- och bottom-up-perspektiv presenteras en nyanserad och holistisk bild av interna gränsdragningar. Eftersom min egen doktorsavhandling i socialpolitik även fokuserar på möten mellan migranter och praktiker i välfärdsstaten är det med stort intresse jag läst Misjes avhandling.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Abdelhady, D., Gren, N. & Joormann, M. (red.) (2020) Refugees and the violence of welfare bureaucracies in northern Europe. Manchester: Manchester University Press. [https://manchesteruniversitypress.co.uk/9781526146830/] DOI: https://doi.org/10.7765/9781526146847

Borelli, L. & Lindberg, A. (2018) The creativity of coping: alternative tales of moral dilemmas among migration control officers. International Journal of Migration and Border Studie,s 4(3): 163–178. [https://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=93876] DOI: https://doi.org/10.1504/IJMBS.2018.093876

Brodkin, E. (2012) Reflections on street-level bureaucracy: past, present, and future. Public Administration Review, 72(6): 940–949. [https://www.jstor.org/stable/41688028] DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02657.x

Lipsky M. (2010) Street-level bureaucracy: dilemmas of the individual in public services. New York: Russel Sage Foundation.

Misje, T. (2023) Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway. Doctoral thesis. VID Specialized University.

[https://vid.brage.unit.no/vid-xmlui/handle/11250/3062076]

Nordling, V. (2017) Destabilising citizenship practices? Social work and undocumented migrants in Sweden. Doctoral thesis. Lunds universitet. [https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/31006289/Destabilising_Citizenship_Practices.pdf]

Ratzmann, N. (2021) Deserving of social support? Street-level bureaucrats’ decisions on EU migrants’ benefit claims in Germany. Social Policy & Society, 20(3): 509–520. [https://www.cambridge.org/core/journals/social-policy-and-society/article/deserving-of-social-support-streetlevel-bureaucrats-decisions-on-eu-migrants-benefit-claims-in-germany/FE4D2E4175BC51C7970908FF6F257E23] DOI: https://doi.org/10.1017/S1474746421000026

Yuval-Davis, N., Wemyss, G. & Cassidy, K. (2019) Bordering. Polity Press.

Downloads

Publicerad

2024-01-02

Referera så här

Sundbäck, L. (2024) ” VID Specialized University”., Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 779–784. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4948.