Ny avhandling: Om interna gränser för hemlösa EU-migranter och den norska välfärdsstaten.

Turid Misje (2023) Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway. Diss. VID Specialized University.

Författare

  • Liselott Sundbäck Åbo Akademi

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.3.4948

Abstract

Turid Misjes doktorsavhandling Social work(ers) and homeless EU migrants: welfare bordering in Norway har en etnografisk forskningsansats och är en sammanläggningsavhandling bestående av tre publicerade artiklar och en sammanbindande kappa. Det centrala forskningsproblemet i Misjes avhandling är hur gränser dras internt i välfärdsstaten, vem som har rätt till social- och hälsovårdstjänster samt bidrag och vem som blir utanför. Vidare utforskar Misje hur denna interna gränsdragning skapar och omskapar migrationspolitiken som i sin tur formar den norska välfärdsstaten. I centrum för Misjes avhandling står såväl professionellas som brukares perspektiv och tack vare detta top-down- och bottom-up-perspektiv presenteras en nyanserad och holistisk bild av interna gränsdragningar. Eftersom min egen doktorsavhandling i socialpolitik även fokuserar på möten mellan migranter och praktiker i välfärdsstaten är det med stort intresse jag läst Misjes avhandling.

Downloads

Publicerad

2024-01-02

Referera så här

Sundbäck, L. (2024) ” VID Specialized University”., Socialvetenskaplig tidskrift, 30(3), s. 779–784. doi: 10.3384/SVT.2023.30.3.4948.