Ny bok: Edebalk, Gunnar (2022)

Äldreomsorgen: en aktuell historia. Studentlitteratur

Författare

  • Magnus Nilsson Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4784

Nyckelord:

äldreomsorg, socialhistoria

Abstract

Det börjar nu bli möjligt att se bakåt på en tid präglad av en pandemi som drabbade den äldre befolkningen särskilt hårt. Coronakommissionens delbetänkande Äldreomsorgen under pandemin (SOU 2020:80) visade med tydlighet på de strukturella bristerna. Per Gunnar Edebalk har skrivit boken Äldreomsorgen: en aktuell historia (2022a) och dess ämne ter sig alltså särskilt angeläget. Det saknas inte forskning om äldreomsorgens historia (se t.ex. Trydegård & Thorslund 2010, Trydegård 2013, Brodin 2005; Blomqvist & Winblad 2019). En hel del av den forskningen står Edebalk själv för (se t.ex. Edebalk 1991, 2016). Som Edebalk skriver så har det saknats en sammanhållen historik över den moderna äldreomsorgens historia. Det som står i fokus för Edebalks historieskrivning är den offentligt organiserade äldreomsorgen som tar sin början med 1918 års fattigvårdsförordning och avslutas med beslutet om biståndsbedömt trygghetsboende som trädde i kraft 2019. Som avslutning diskuterar Edebalk möjliga vägar framåt för äldreomsorgen.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Författarbiografi

Magnus Nilsson, Institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Lektor i socialt arbete vid institutionen för kultur och samhälle, Linköpings universitet

Referenser

Blomqvist, P. & Winblad, U. (2019). Why no nonprofits? State, market, and the strive for universalism in Swedish elder care. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 48(3), 513–531. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0899764018819870?casa_token=Rn4r1NsiR98AAAAA:AHeSlQMLVb7es_Ub-asfgDyPthqwZdCZ9iuBWPa6X3rVHLlAbf8L4yvjerLqimXY4ueajV6Ql7FN

Brodin, H. (2005). Does anybody care? Public and private responsibilities in Swedish eldercare 1940–2000 (Doktorsavhandling, Ekonomisk historia), Umeå universitet. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:143411/FULLTEXT01.pdf

Edebalk, P. G. (1991). Drömmen om ålderdomshemmet: åldringsvård och socialpolitik 1900–1952. Lunds universitet, Socialhögskolan. https://portal.research.lu.se/files/27120342/1991_5.pdf

Edebalk, P. G. (2016). Den "nya äldreomsorgen" i Sverige: om framväxten 1965–1993. Lunds universitet, Socialhögskolan. https://portal.research.lu.se/files/20183239/RRSW_2016_6.pdf

Edebalk, P. G. (2022a). Äldreomsorgen: en aktuell historia. Studentlitteratur. https://www.nationalekonomi.se/sites/default/files/2022/09/50-6-pge.pdf

Edebalk, P. G. (2022b). Den besvärliga äldreomsorgen. Ekonomisk Debatt, 50(6), 65–69.

SOU 2020:80 Äldreomsorgen under pandemin. https://www.regeringen.se/contentassets/a8e708fff5e84279bf11adbd0f78fcc1/sou_2020_80_aldreomsorgen-under-pandemin.pdf

Szebehely, M. & Trydegård, G. B. (2007). Omsorgstjänster för äldre och funktionshindrade: skilda villkor, skilda trender? Socialvetenskaplig tidskrift, 14(2–3), 197–219. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:433361/FULLTEXT01.pdf

Trydegård, G. B. (2013). Från fattigvård till kundval: den svenska äldreomsorgens framväxt. I: H. Swärd, P. G. Edebalk & E. Wadensjö (red.), Välfärd: idéer, inspiratörer, kontroverser, perspektiv. I Liber.

Trydegård, G. B. & Thorslund, M. (2010). One uniform welfare state or a multitude of welfare municipalities? The evolution of local variation in Swedish elder care. Social Policy & Administration, 44(4), 495–511. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/j.1467-9515.2010.00725.x?casa_token=DnWzfRXm7HIAAAAA:pvgatIbyIjIr6GoznmzVNF43qBXDkXyhFgtPZxvJYJN-e2AbKM_3Hi7mbZ2X6-ED2YpP8qZ20DX0pyQ

Ulmanen, P. & Szebehely, M. (2015). From the state to the family or to the market? Consequences of reduced residential eldercare in Sweden. International Journal of Social Welfare, 24(1), 81–92. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/ijsw.12108?casa_token=RASyiuxmZvcAAAAA:iNAJDk4SS80xUT0c559xr5xH6xRUc0vnARjC9U_8hFNYfGqMKcEZ0V8lYkWG_kV5RT2ICkg7uPgj7BI

Downloads

Publicerad

2023-10-02

Referera så här

Nilsson, M. (2023) ”Ny bok: Edebalk, Gunnar (2022): Äldreomsorgen: en aktuell historia. Studentlitteratur”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 667–671. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4784.