Försörjningsstöd är inte förtidspension

Författare

  • Jan Thorson socialtjänsten, Upplands-Bro

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2023.30.2.4715

Abstract

Egenförsörjning av klienter med försörjningsstöd är en utmaning för kommunerna, särskilt socialtjänsten. Sjuka eller störda och arbetsoförmögna klienter intar ofta och länge en odefinierad position. Personlighetsvariationer, psykisk sjukdom av oklar eller sammansatt natur, men även neurologisk diagnos, kan innebära lång tid med försörjningsstöd, trots arbetsoförmåga eller avsaknad av anställningsbarhet. Den socialmedicinska vardagen för tanken till Inghes arbete om fattiga i folkhemmet (1958), och Grunewalds kamp för rättvis omsorg om förståndshandikappade, bl a att de fick rätt till sina egna pengar, ekar i korridorerna (2008). Motsvarande insats för arbetsoförmögna sjuka, som under senare år beviljats försörjningsstöd, är sjukersättning. Sådan fordrar samarbete mellan vården, socialtjänsten och Försäkringskassan. Lagarna, Socialförsäkringsbalken (SFB) (SFS 2010:110) och Socialtjänstlagen (SoL) (SFS 2001:453) främst, med prejudikat är fundamentet. Och det duger.

                                                                                                                    

Downloads

Publicerad

2023-10-02

Referera så här

Thorson, J. (2023) ”Försörjningsstöd är inte förtidspension”, Socialvetenskaplig tidskrift, 30(2), s. 661–666. doi: 10.3384/SVT.2023.30.2.4715.