Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering

– det proaktiva programmet Safewards

Författare

  • Veikko Pelto-Piri Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet
  • Anna Stranberg Yrkesakademin vid behandlingspedagogprogrammet

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4417

Abstract

.

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.

Referenser

Alvefelt, L., Gullbrandson, G., Järvsén, J., Wennergren, M. & Wigström, I. (2019) Safewards är en internationellt välbeprövad personcentrerad metod för att reducera hot och våld. Forsknings- och kvalitetsdagar, Sahlgrenska universitetssjukhuset den 21, 27 och 28 november. [https://drive.google.com/file/d/1nA_DHOaEaam4PaULzR8jReytdW_pvUWA/view?usp=sharing Hämtat: 2020-08-04].

Arnetz, J.E. & Arnetz, B.B. (2001) Violence towards health care staff and possible effects on the quality of patient care. Social Science and Medicine, 52(3): 417–427. DOI: https://doi.org/10.1016/S0277-9536(00)00146-5

Backman, G. & Carlsson, K. (2020) Patienters upplevelse av Safewards i psykiatrisk heldygnsvård: En kvalitativ intervjustudie (uppsats på avancerad nivå). Institutet för vårdvetenskap och hälsa. Göteborg: Göteborgs universitet.

Björkdahl, A. (2010) Violence prevention and management in acute psychiatric care. Aspects of nursing practice (avhandling). Stockholm: Karolinska Institutet.

Bowers, L. (2014) Safewards. A new model of conflict and containment on psychiatric wards. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(6): 499–508. DOI: https://doi.org/10.1111/jpm.12129

Bowers, L., Alexander, J., Bilgin, H., Botha, M., Dack, C., James, K., Jarrett, M., Jeffery, D., Nijman, H., Owiti, J.A., Papadopoulos, C., Ross, J., Wright, S. & Stewart, D. (2014) Safewards. The empirical basis of the model and a critical appraisal. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 21(4): 354–364. DOI: https://doi.org/10.1111/jpm.12085

Clifton, A., Repper, J., Banks, D. & Remnant, J. (2013) Co-producing social inclusion. The structure/agency conundrum. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 20(6): 514–524. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2850.2012.01953.x

Cobigo, V., Ouellette-Kuntz, H., Lysaght, R. & Lynn, M. (2012) Shifting our conceptualization of social inclusion. Stigma Research and Action, 2(2). DOI: https://doi.org/10.5463/sra.v1i3.45

Davies, B., Silver, J., Josham, S., Grist, E., Jones, L., Francis, N., Truelove C., Shindler M., Jones S. & Gwatkin, A. (2020) An evaluation of the implementation of Safewards on an assessment and treatment unit for people with an intellectual disability. Journal of Intellectual Disabilities. doi:10.1177/1744629520901637. DOI: https://doi.org/10.1177/1744629520901637

Engström, I., Engström, K. & Sellin, T. (2020) Adolescents’ experiences of the staff’s different interaction styles in coercive youth care in Sweden. A qualitative study. Issues in Mental Health Nursing, 41(11): 1027–1037. DOI: https://doi.org/10.1080/01612840.2020.1757794

Eriksen, W., Bruusgaard, D. & Knardahl, S. (2003) Work factors as predictors of sickness absence. A three month prospective study of nurses' aides. Occupational and Environmental Medicine, 60(4): 271–278. DOI: https://doi.org/10.1136/oem.60.4.271

Fletcher, J., Buchanan-Hagen, S., Brophy, L., Kinner, S.A. & Hamilton, B. (2019) Consumer perspectives of Safewards impact in acute inpatient mental health wards in Victoria, Australia. Frontiers in Psychiatry, 10(461). DOI: https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00461

FN (2006) Convention on the rights of persons with disabilities. New York: United Nations, Department of Economic & Social Affairs. [www.un.org/esa/socdev/enable/rights/convtexte.htm Hämtat: 2021-08-19].

FN (2016) Leaving no one behind. The imperative of inclusive development. I: Report on the world social situation 2016, ST/ESA/362. New York: UN, Department of Economic & Social Affairs. [https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf Hämtat: 2021-08-18].

ILO (2002) Framework guidelines for addressing workplace violence in the health care sector. Joint program on work place violence in the health sector. Geneva: International Labour Office (ILO), International Council of Nurses (ICN), World Health Organization (WHO), Public Services International (PSI). [https://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/interpersonal/en/WVguidelinesEN.pdf. Hämtat: 2021-08-18].

Iozzino, L., Ferrari, C., Large, M., Nielssen O. & de Girolamo, G. (2015) Prevalence and risk factors of violence by psychiatric acute inpatients. A systematic review and meta-analysis. PLoS ONE 10(6): e0128536. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128536 DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0128536

Kipping, S.M., De Souza, J.L. & Marshall, L.A. (2019) Co-creation of the Safewards model in a forensic mental health care facility. Issues in Mental Health Nursing, 40(1): 2–7. DOI: https://doi.org/10.1080/01612840.2018.1481472

Lugna Rummet, (odat.) Information om Lugna rummet. [https://psykiatri.sll.se/vard-hos-oss/Heldygnsvard/lugna-rummet/. Hämtat: 2021-08-18].

NICE (2015) Violence and aggression. Short-term management in mental health, health and community settings (NG10). The National Institute for Health and Care Excellence [www.nice.org.uk/guidance/ng10/chapter/1-Recommendations#preventing-violence-and-aggression-2 Hämtat: 2021-08-18].

Pelto-Piri, V., Hylén, U. & Kjellin, L. (2020) Informellt tvång mot patienter. Reflektioner över former och användning. En intervjustudie med psykiatripersonal. Socialvetenskaplig tidskrift, 27(1). DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.2020.27.1.3413

Pelto-Piri, V. & Kjellin, L. (2021) Social inclusion and violence prevention in psychiatric inpatient care. A qualitative interview study with service users, staff members and ward managers. BMC Health Services Research, 21, 1255. DOI: https://doi.org/10.1186/s12913-021-07178-6

Pelto-Piri, V., Wallsten, T., Hylen, U., Nikban, I. & Kjellin, L. (2019) Feeling safe or unsafe in psychiatric inpatient care, a hospital-based qualitative interview study with inpatients in Sweden. International Journal of Mental Health Systems, 13: 23. DOI: https://doi.org/10.1186/s13033-019-0282-y

Safewards (odat.) Officiell webbplats för Safewards. [www.safewards.net. Hämtat: 2021-08-18].

Safewards Sverige (odat.) Webbplats för den aktuella versionen för Safewards på svenska. [https://safewardssverige.wordpress.com/. Hämtat: 2021-08-18].

SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga. Stockholm: Socialdepartementet.

SFS 1991:1128. Lag om psykiatrisk tvångsvård. Stockholm: Socialdepartementet.

WHO (2015) The European mental health action plan 2013–2020. Copenhagen Ø, Denmark: WHO Regional Office. [www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0020/280604/WHO-Europe-Mental-Health-Acion-Plan-2013-2020.pdf. Hämtat: 2021-08-18].

WHO (2019) Promoting quality, human rights and recovery in mental health [https://qualityrights.org/resources/about-qualityrights/. Hämtat: 2021-08-19].

von Peter, S. & Zinkler, M. (2021) Coping with criticism and embracing change. Further reflexions on the debate on a mental health care system without coercion. Laws, 10(2). DOI: https://doi.org/10.3390/laws10020022

Wyder, M., Bland, R. & Crompton, D. (2013) Personal recovery and involuntary mental health admissions. The importance of control, relationships and hope. Health, 5(3), 574–581. DOI: https://doi.org/10.4236/health.2013.53A076

Downloads

Publicerad

2022-07-11

Referera så här

Pelto-Piri, V. och Stranberg, A. (2022) ”Att förebygga våld och tvång på institutioner genom social inkludering : – det proaktiva programmet Safewards”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 113–125. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4417.

Nummer

Sektion

Socialvetenskapligt forum