Idéburen välfärd i Sverige

- en systematisk litteraturstudie

Författare

  • Ebba Henrekson Civilsamhällesforskning vid Marie Cederschiöld högskola.
  • Truls Neubeck Södertörns högskola

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2022.29.1.4412

Abstract

Syftet med artikeln är att göra en genomgång av den forskning som finns inom området idéburen välfärd i Sverige samt att identifiera behov av vidare forskning. Utifrån ett ökat intresse för civilsamhället generellt och idéburen välfärd specifikt söker vi svar på några frågor. Vilka vetenskapliga perspektiv har anlagts i studier om idéburna organisationers roll för välfärdens praktik? När är studierna gjorda? Vilka välfärdsområden har studerats? Och, handlar studierna om brukare, professionella, välfärdsproducerande organisationer eller samhället i stort? I artikeln analyseras 161 publicerade studier. Dessa har identifierats genom sökningar i tre akademiska databaser. Resultaten, som sammanfattas genom grafer och i form av en narrativ syntes, visar att forskningen om idéburen välfärd har ökat stadigt sedan tidigt 1990-tal. Den samlade forskningen på idéburen välfärd ger en förståelse av de politiska förändringsprocesser som påverkat den idéburna välfärdsproduktionen och hur dessa processer relaterar internationella trender. Slutligen argumenteras det för att det saknas forskning om faktiskt utförd produktion av välfärdstjänster i den idéburna sektorn och dess betydelse för den enskilda brukaren. Det gäller särskilt forskning om idéburen vård och skola.

Downloads

Publicerad

2022-07-11

Referera så här

Henrekson, E. . och Neubeck, T. (2022) ”Idéburen välfärd i Sverige: - en systematisk litteraturstudie”, Socialvetenskaplig tidskrift, 29(1), s. 1–25. doi: 10.3384/SVT.2022.29.1.4412.

Nummer

Sektion

Artiklar