Placerade barns utbildningsvägar

Från mellanstadiet till medelåldern

Författare

  • Hilma Forsman
  • Sten-Åke Stenberg

DOI:

https://doi.org/10.3384/SVT.2021.28.3.4261

Abstract

Såväl svensk som internationell forskning visar att barn som placerats i samhällsvård har sämre skolresultat än andra barn. Däremot är kunskapen om hur deras utbildningskarriärer ser ut över en längre tid begränsad. Med hjälp av en femtioårig uppföljning av en kohort bestående av drygt 12 000 personer födda 1953, av vilka nästan 8 procent varit placerade före 13 års ålder, har vi följt deras utbildningsvägar över nästan hela livsförloppet. Analyserna fokuserade på hur de placerade barnens utbildningsambitioner, prestationer och val från årskurs 6 och framåt skilde sig från barn som haft barnavårdskontakt utan att placeras respektive barn utan barnavårdskontakt. Resultaten visade att de placerade barnen genomgående presterat sämre och gjort mindre ambitiösa utbildningsval än barnen utan barnavårdskontakt. Däremot var de placerade barnens utbildning lik och i vissa fall till och med bättre än utbildningen för de som haft barnavårdskontakt. Våra resultat visade också att möjligheterna att återuppta studier i vuxen ålder tycks ha spelat en viktig roll för alla barn, inte minst de placerade barnen.

Downloads

Publicerad

2022-03-11

Referera så här

Forsman, H. och Stenberg, S.- Åke (2022) ”Placerade barns utbildningsvägar: Från mellanstadiet till medelåldern”, Socialvetenskaplig tidskrift, 28(3), s. 249–268. doi: 10.3384/SVT.2021.28.3.4261.

Nummer

Sektion

Artiklar

Mest lästa artiklar av samma författare