Ett förändrat vårdlandskap

Debatten om e-hälsa i svensk medicinsk fackpress

  • Eric Carlsson Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet

Abstract

Digitaliseringen av svensk sjukvård har debatterats mycket i Sverige de senaste åren. Syftet med artikeln är att undersöka hur e-hälsa som begrepp tillskrivs mening i svensk medicinsk fackpress samt analysera de konfliktlinjer som formar denna betydelsebildning. Genom diskursanalys av 328 artiklar i tidningarna Dagens Medicin och Läkartidningen har tre organiserade metaforer identifierats. Dessa är e-hälsa som tävling, e-hälsa och ekonomi samt marknadifiering av e-hälsa som ett etiskt problem. Artikeln synliggör med hjälp av diskursanalys dominerande sätt att förstå och gestalta den förändring av svensk sjukvård som digitaliseringen har fört med sig. Den visar att e-hälsa ses både som en stor möjlighet för vården och som ett stort problem genom att teknologin och avregleringen av vården leder till stora kostnader för skattebetalare samt riskerar att förändra vad det innebär att vara både vårdgivare och patient.  

Nedladdningar

Nedladdningsdata är inte tillgängliga än.
Publicerad
2021-03-09
Referera så här
Carlsson, E. (2021) ”Ett förändrat vårdlandskap”, Socialvetenskaplig tidskrift, 27(2), s. 157-176. doi: 10.3384/SVT.2020.27.2.3520.
Sektion
Artiklar